Πρόβλημα στην αποστολή email μετά από αναβάθμιση σε Windows 10

Αν μετά την αναβάθμιση που κάνατε σε Windows 10, δε μπορείτε να στείλετε email με κωδικό σφάλματος «0x800CCC13» ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το επιλύσετε.

Σημείωση: Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει είτε από τον τεχνικό σας είτε από κάποιον ο οποίος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις πάνω στο θέμα.

1. Από την επιλογή «Έναρξη» στον υπολογιστή σας,θα γράψετε στην αναζήτηση «cmd» όπως φαίνεται παρακάτω:

2. Στο παράθυρο που ανοίγει θα τρέξετε την παρακάτω εντολή:
sfc /scannow
(προσέξτε το κενό στην εντολή, sfc [κενό] /scannow)

3. Στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά.

4. Τέλος, κάντε μια επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το ζήτημα παραμένει, παρακαλώ ενημερώστε μας με ένα email.